Paweł Mucha w Poranku Wnet: Uchwały Sądu Najwyższego nie mają być odważne czy nieodważne, ale zgodne z prawem [VIDEO]

Kancelaria prezydenta krytykuje uchwałę SN z punktu widzenia prawnego i moralnego. Uchwała jest niedopuszczalną ingerencją w kwestie ustrojowe „pod pozorem rozstrzygania zagadnienia prawnego”.

być

W poniedziałkowym (5 czerwca) Poranku Wnet spod Hotelu Europejskiego Aleksander Wierzejski rozmawiał z ministrem Pawłem Muchą, zastępcą szefa kancelarii prezydenta. Głównymi tematami były niedawna uchwała Sądu Najwyższego dotycząca ułaskawienia Mariusza Kamińskiego, zamierzona przez rząd reforma wymiaru sprawiedliwości, piątkowy wybór Polski do Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz relacje prezydenta Andrzeja Dudy z Polonią.

Zdaniem Pawła Muchy prezydencki akt łaski, o którym mówi art. 139 konstytucji, nie podlega żadnej kontroli, w tym kontroli sądowej. Przepis ten jest jednoznaczny językowo i nie stawia wymogu, aby osoba, która ma być ułaskawiana, była skazana prawomocnie. Jeśli chodzi o dopuszczalność ułaskawienia w formie tzw. abolicji indywidualnej, już od dawna wielu uznanych prawników, zarówno zajmujących się procesem karnym, jak i konstytucjonalistów, ją dopuszczało, jako zgodną z konstytucją.

Uchwała jest, zdaniem kancelarii prezydenta, niedopuszczalną ingerencją Sądu Najwyższego w kwestie ustrojowe pod pozorem nadzoru judykacyjnego i pod pozorem rozstrzygania zagadnienia prawnego w drodze uchwały.

W sprawie ułaskawienia Mariusza Kamińskiego, według prezydenta, szczególnie ważne jest uzasadnienie moralne. Skazanie Mariusza Kamińskiego i pozostałych osób oskarżonych razem z nim oznaczałoby, że sprawcy przestępstw są bezkarni, a do odpowiedzialności pociągani są ci, którzy walczą z przestępczością.

Paweł Mucha uważa, że nie powinno też budzić wątpliwości prawo przedstawicieli kancelarii prezydenta do wypowiadania się na temat uchwały Sądu Najwyższego, zwłaszcza gdy są nietrafne. Nauka prawa zna coś takiego jak glosy krytyczne do orzeczeń sądowych.

Minister powiedział też, że zaskakująca była wypowiedź rzecznika SN, o tym, że uchwała była odważna. Powinna być nie odważna, ale zgodna z prawem.

Konieczność kilkumiesięcznego namysłu przez Sąd Najwyższy nad rozstrzygnięciem i zadania pytania prawnego pokazuje, że Konstytucja jest w wielu elementach niejasna i wymaga zmiany.

Tym, co przemawia za koniecznością reformy wymiaru sprawiedliwości, jest zapewnienie apolityczności sędziów oraz to, że Polacy tej reformy oczekują.

Minister Paweł Mucha mówił także o tym, jakie działania prezydenta oraz rządu doprowadziły do wyboru Polski do Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz o relacjach prezydenta ze środowiskami polonijnymi.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

JS

 

 

Obejrzyj również wywiad na YouTube Radia Wnet!

Komentarze