Wiceminister finansów Hanna Majszczyk złożyła rezygnację z pełnionej funkcji z powodów osobistych – poinformowało MF

Majszczyk była jednym z ostatnich urzędujących wiceministrów, którzy pełnili swoje funkcje jeszcze w rządzie PO-PSL. W Ministerstwie Rozwoju nadal wiceministrem jest np. Mariusz Haładyj.

Ministerstwo Finansów poinformowało w piątek, że rezygnacja wiceminister została przyjęta przez premier Beatę Szydło.

Hanna Majszczyk, jak przypomina MF w komunikacie, jest wieloletnim pracownikiem Ministerstwa Finansów, a od 2010 roku zajmowała stanowisko podsekretarza stanu MF.

[related id=20842]

Odpowiadała m.in. za przygotowywanie budżetów państwa i za współpracę z samorządami terytorialnymi. Rezygnację złożyła po zamknięciu roku budżetowego 2016 i przyjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego budżetu – zwraca uwagę MF.

„Dziękuję Pani Hannie Majszczyk za wieloletni nadzór nad konstruowaniem budżetów państwa, a szczególnie za budżet 2016 roku, którego realizacja okazała się sukcesem Ministerstwa Finansów i całego rządu” – powiedział Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju i finansów, którego słowa zostały zacytowane w komunikacie MF.

Dotąd tradycją rządową było, że wiceministrowie finansów odpowiedzialni za budżet pozostawali dłużej na stanowisku niż trwały rządy jednej ekipy politycznej. MF w piątek nie poinformowało, który z wiceministrów przejmie po Hannie Majszczyk nadzór nad pracami budżetowymi.

PAP/LK

Komentarze