Wzrośnie prestiż Polski jako uczestnika najważniejszych debat nt. globalnej polityki w Radzie Bezpieczeństwa ONZ (VIDEO)

Zależy to jednak m.in. od tego, czy wszyscy ambasadorowie krajów członkowskich ONZ przyjdą na dzisiejsze głosowanie. O tym oraz o uchwale SN ws. ułaskawienia mówił Krzysztof Szczerski w Poranku Wnet.

Zależy to jednak m.in. od tego, czy wszyscy ambasadorowie krajów członkowskich ONZ przyjdą na dzisiejsze głosowanie. O tym oraz o uchwale SN ws. ułaskawienia mówił Krzysztof Szczerski w Poranku Wnet.

W piątek 2 czerwca gościem Krzysztofa Skowrońskiego i Jana Pospieszalskiego był minister Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Głównym tematem rozmowy było dzisiejsze głosowanie Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, w którym Polska ma dużą szansę zostać wybrana do Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Rada Bezpieczeństwa ONZ składa się z pięciu członków stałych: USA, Rosji, Chin, Wielkiej Brytanii i Francji oraz dziesięciu członków niestałych – wybieranych co dwa lata przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Minister Krzysztof Szczerski powiedział, że Polska ma policzone głosy za polskim członkostwem w RB ONZ. Nie można mieć jednak zupełnej pewności, czy głosowanie będzie miało wynik korzystny, gdyż zdarza się, że ambasadorowie przy ONZ krajów członkowskich nie głosują zgodnie z dyrektywami otrzymanymi ze swoich stolic, a także że po prostu nie przychodzą na głosowania.

Głosowanie odbędzie się dzisiaj w Nowym Jorku o godzinie 16 polskiego czasu, przy czym wyniki powinny zostać podane około 18.

Minister wyjaśnił, dlaczego Polska w ogóle ubiega się o członkostwo w RB. Przede wszystkim dla prestiżu. Polska będzie przez dwa lata uczestniczyć w najważniejszych debatach dotyczących globalnej polityki. Ostatni raz Polska była w RB 20 lat temu. Członkostwo w RB da nam możliwość nawiązania nowych relacji z pozostałymi państwami europejskimi, będącymi w RB, w szczególności stałymi członkami. Dzięki temu wzrośnie nasza pozycja w Europie. Bardzo ważne jest też to, że będziemy mieli możliwość współkształtowania agendy całej RB – będziemy mogli wprowadzać nowe tematy pod obrady, a inne państwa spoza Rady będą zabiegać o to, żeby Polska wprowadzała ich tematy.

Jednym ze skutków wyboru do RB będzie konieczność zwiększenia obsady ambasady przy ONZ. Minister uchylił się od odpowiedzi, czy ambasadorem Polski przy ONZ ma zostać aktualny minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Zaznaczył jednak, że powinna to być osoba o uznanej pozycji.

Krzysztof Szczerski wypowiedział się również o niedawnej uchwale Sądu Najwyższego, uznającej, że prezydent nie miał kompetencji do ułaskawienia Mariusza Kamińskiego przed uprawomocnieniem się wyroku go skazującego i że akt ten nie wywiera skutków prawnych dla tego procesu.

Minister jest zdania, że jest to psucie systemu prawa w Polsce i że zagraża prawom obywatelskim, gdyż skutkiem uchwały będzie to, że człowiek niewinny – jakim po ułaskawieniu jego zdaniem jest Mariusz Kamiński – będzie dalej sądzony. W związku z tym szef gabinetu prezydenta liczy, że tą sprawą zajmie się Rzecznik Praw Obywatelskich. Powiedział też, że bardzo znamienne jest to, że na Kongresie Prawników Polskich najmocniejsze buczenie rozległo się, gdy prezydencki minister Andrzej Dera cytował fragment konstytucji mówiący o roli sądów.

Zachęcamy do wysłuchania całej rozmowy.

JS

 

Sprawdź również nasz kanał YouTube!

Komentarze