PWPW podpisała umowę z Polskim Związkiem Zapaśniczym. Spółka zostanie strategicznym sponsorem zapaśniczej federacji

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych będzie wspierać polskich zapaśników. Dzięki sponsorowi strategicznemu ta ważna dyscyplina polskiego sportu ma szansę nawiązać do swoich największych sukcesów.

Do tej pory byliśmy znani głównie z działań historycznych – pomagaliśmy w sprowadzaniu szczątków polskich oficerów, pułkownika Ignacego Matuszewskiego i majora Henryka Floyara-Rajchmana, budowaliśmy pamięć o powstańcach warszawskich. Chcemy także realizować strategię polskiego rządu, w której zawiera się opieka biznesu nad sportem. Za sprawą tej pomocy młodzież może zająć się sportem i osiągać wyniki ku chwale kraju – mówił Piotr Woyciechowski – prezes Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych podczas uroczystości podpisania umowy z Polskim Związkiem Zapaśniczym.

Zapasy od dziesięcioleci stanowiły jedną z najmocniejszych stron polskiego sportu. Zawodnicy tej dyscypliny przywozili medale i nagrody z najważniejszych imprez. Mimo tych zasług, Polski Związek Zapaśniczy – podobnie jak wiele innych związków sportowych – borykał się w III RP z problemami związanymi z niestabilną sytuacją finansową.
Ta sytuacja ulegnie zmianie dzięki Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. PWPW wspomagać będzie rozwój zapasów zarówno na poziomie szkolenia młodych zawodników, jak i sportu profesjonalnego. Umowę podpisali prezes PWPW Piotr Woyciechowski i wiceprezes Polskiego Związku Zapaśniczego, Andrzej Wroński.

Prezes Piotr Woyciechowski, minister sportu Witold Bańka/foto: PAP

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych wspierać będzie dyscyplinę mającą ogromny potencjał. 26 medali olimpijskich dało polskim kibicom ogromną satysfakcję. Powstały Kodeks Dobrych Praktyk Sponsoringowych ma pomagać przy wsparciu spółek Skarbu Państwa w rozwoju przynoszących sukcesy dyscyplin sportu. Resort angażuje się w stworzenie warunków popularyzacji zapasów, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży – powiedział po podpisaniu umowy minister sportu i turystyki Witold Bańka.

– Zarząd spółki zdecydował o nawiązaniu współpracy, mając na uwadze dokonania polskich zapaśników na arenie międzynarodowej w ostatnich 50 latach. Umowa przewiduje struktury wydatków Związku i stanowi nowy kierunek promocji PWPW – powiedział Piotr Woyciechowski. W czasie uroczystości prezes PWPW ujawnił, że w latach 80. ubiegłego wieku uprawiał zapasy w stołecznej Legii pod kierunkiem olimpijczyka i wychowawcy medalistów, Bolesława Dubickiego.
Wiceprezes zapaśniczego związku i dwukrotny mistrz olimpijski z Seulu 1988 i Atlanty 1996 Andrzej Wroński wyraził nadzieję, że umowa z PWPW o sponsorowaniu związku i pierwszej w Polsce zawodowej ligi będzie kontynuowana do igrzysk olimpijskich w Tokio w 2020 roku. Andrzej Wroński podkreślił wychowawczy wymiar uprawiania zapasów, a zwłaszcza obecny wśród najlepszych zawodników etos fair-play.

 PWPW SA stała się strategicznym sponsorem Polskiego Związku Zapaśniczego oraz tytularnym Krajowej Ligi Zapaśniczej, która przyjmie nazwę – PWPW Krajowa Liga Zapaśnicza.

Komentarze