Wczoraj, 17 maja, w Warszawie rozpoczęło się spotkanie przewodniczących parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej

Cieszę się, że naszą odpowiedzią na problemy, które pojawiają się na arenie międzynarodowej, jest zacieśnianie współpracy w regionie – mówił prezydent RP do uczestników szczytu szefów parlamentów.

W wystąpieniu skierowanym do uczestników rozpoczynającego się w środę szczytu szefów parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej prezydent Andrzej Duda podkreślił, że współpraca między krajami regionu jest „niezwykle ważnym elementem tej wielkiej polityki międzynarodowej”. Przede wszystkim jednak – dodał – „jest ważnym elementem budowy więzów między naszymi państwami, między naszymi społeczeństwami”.

– To rola bardzo ważna przede wszystkim z jednego względu, a mianowicie z uwagi na powagę mandatu, który państwo posiadacie. To jest mandat uzyskany od wyborców; to społeczeństwa w państwa krajach dały wam tę moc do tego, aby ich reprezentować, a więc także moc do tego, aby budować więzi międzynarodowe – mówił prezydent zwracając się do zgromadzonych.

– Jako prezydent Rzeczpospolitej, jako człowiek, któremu bezpieczeństwo, stabilność i dobrobyt Rzeczpospolitej, mojego narodu, ale także całej Europy leży ogromnie na sercu, cieszę się niezwykle, że odpowiedzią na wszystkie trudności, odpowiedzią na wszystkie problemy, które pojawiają się w przestrzeni międzynarodowej, odpowiedzią często na agresję, odpowiedzią na nieufność, jest zacieśnianie współpracy pomiędzy naszymi państwami – realizowane na szczeblu prezydenckim, realizowane na szczeblu premierów, na szczeblu ministrów, ale także i właśnie przewodniczących parlamentów – kontynuował Andrzej Duda.

W środę oprócz spotkania z prezydentem szefowie parlamentów prowadzą rozmowy bilateralne, a w czwartek zaplanowano obrady z ich udziałem w sali plenarnej Sejmu. Szczyt Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej to inicjatywa marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. W szczycie uczestniczą przewodniczący parlamentów: Azerbejdżanu, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Turcji, Ukrainy i Węgier.

O przebiegu tego wydarzenia będziemy mówili w jutrzejszym Poranku WNET.

pap/ax

About Post Author

Komentarze