Rzecznik Ministerstwa Środowiska, Paweł Mucha: Nie zamierzamy wycofywać się z działań w Puszczy Białowieskiej

Komisja Europejska przeszła do drugiego etapu prowadzonej od ubiegłego roku procedury przeciwko Polsce w związku z decyzją o zwiększonej wycince w Puszczy Białowieskiej.

Rzecznik prasowy Ministerstwa Środowiska Paweł Mucha powiedział w Radiu Wnet, że działania prowadzone w Puszczy wynikają z prawa europejskiego i krajowego, w tym m.in. z przepisów dyrektyw siedliskowej i ptasiej.

Komisja Europejska uważa, że działania te nie są zgodne z celami ochrony tego obszaru i wykraczają poza to, co jest niezbędne do bezpiecznego użytkowania puszczy. W oficjalnym wezwaniu do władz polskich napisała:

Komisja Europejska wzywa Polskę do wstrzymania zaplanowanego na szeroką skalę wyrębu w Puszczy Białowieskiej – ostatnim w Europie kompleksie pierwotnej puszczy i obszarze ochrony przyrody objętym siecią Natura 2000

Jak skomentował Paweł Mucha – nie jest to wycinka na szeroką skalę, tylko kwestia zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli drzewa są  zainfekowane to leśnicy muszą je usunąć aby zminimalizować degradacje kolejnych roślin.

[related id=”15515″]

Podkreślił również, że Ministerstwo Środowiska jest pewne swoich racji i nie zamierza zmienić swojej polityki działania.

Działania MŚ są nastawione są tylko i wyłącznie na przywrócenie Puszczy do stanu z czasu, kiedy zachwycała swoim pięknem i majestatem. Celem MŚ jest zachowanie Puszczy Białowieskiej jako lasu wielowiekowego, wielopiętrowego i wielogatunkowego. Działania podejmowane przez Ministerstwo Środowiska nastawione są na powstrzymanie utraty gatunków i siedlisk przyrodniczych chronionych na tym obszarze na mocy dyrektyw siedliskowej i ptasiej – dodał.

 

Spór wokół puszczy przybrał na sile, kiedy pod koniec marca 2016 r. minister środowiska zatwierdził aneks do Planu Urządzenia Lasu (PUL) dla Nadleśnictwa Białowieża. Przewiduje on większe cięcia, tłumaczone przez leśników koniecznością walki z masowym występowaniem kornika atakującego świerki. Aneks zakłada zwiększenie pozyskania drewna do 188 tys. metrów sześciennych w ciągu 10 lat (lata 2012-2021). Stary plan zakładał pozyskanie ponad 63,4 tys. metrów sześciennych drewna w ciągu 10 lat.

Decyzja ta wywołała sprzeciw części organizacji naukowych i ekologicznych, które przekonują, że zwiększenie wycinki jest niepotrzebne, a tzw. gradacja kornika jest procesem naturalnym. Ekolodzy postulują też, by cała puszcza została objęta statusem parku narodowego.  Senat dziś zgłosił poprawki do poselskiej noweli ustawy o ochronie przyrody. Zaproponował m.in. wydłużenie z 14 do 21 dni czasu, który przedstawiciel gminy będzie miał na oględziny działki, po zgłoszeniu dot. chęci wycinki drzew.

 

JN

 

Komentarze