Deficyt budżetu państwa najniższy od lat. 40-procentowy wzrost wpływów z VAT i podwyższone dochody z podatków - WNET.fm
Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Deficyt budżetu państwa najniższy od lat. 40-procentowy wzrost wpływów z VAT i podwyższone dochody z podatków

Fot. Public Domain Pictures

Deficyt państwa w pierwszym kwartale br. wyniósł zaledwie 2,3 mld złotych z prognozowanych 59 mld na ten rok, wynika z szacunkowych danych, opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Suma ta stanowi zaledwie 3,8 procent planowanego na ten rok deficytu budżetowego. Z wyliczeń Ministerstwa Finansów wynika, że dochody państwa w tym czasie stanowiły 26,2 procent planowanych w budżecie, to jest 85,2 mld zł, a wydatki 87,5 mld zł, to jest  22,7 procent.

Z komunikatu ministerstwa wynika, że dochody budżetu państwa w okresie styczeń – marzec 2017 r. były wyższe o 8,4 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W tym dochody podatkowe wzrosły aż o 23,8 procent w stosunku do pierwszego kwartału roku ubiegłego, mimo że i wówczas odnotowano znaczący wzrost dochodu we wszystkich głównych działach podatkowych. W tym roku szczególnie wysoki, bo aż 40 procentowy wzrost odnotowały wpływy z podatku VAT, co stanowi ok. 12,2 mld zł.

W pierwszym kwartale obecnego roku ministerstwo zauważyło zwiększenie wpływów z tytułu innych danin. Dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 3,1 procent w ujęciu rok do roku (tj. ok. 0,5 mld zł), z podatku PIT wzrosły o 4,8 procent  (tj. ok. 0,5 mld zł), a wpływy z podatku CIT odnotowały bardzo wysoką zwyżkę, bo aż 15,2 procentową (tj. ok. 1,3 mld zł). Wpłaty do budżetu państwa z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za ten okres wyniosły 1,1 mld zł.

W pierwszym kwartale tego roku dochody niepodatkowe państwa wyniosły 5,0 mld zł . Były niższe o 7,0 mld zł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, bowiem w lutym 2016 roku budżet państwa zainkasował jednorazową wpłatę od operatorów z tytułu aukcji LTE.

Największe różnice w wydatkach w stosunku do okresu styczeń – marzec roku ubiegłego odnotowano w ramach budżetów wojewodów (wyższe o ok. 6,8 mld zł), co jest głównie związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach priorytetowego rządowego programu rodzina 500 plus w okresie styczeń – marzec br. W roku ubiegłym wypłata tych świadczeń wystartowała od kwietnia.

Ponadto różnice w wydatkach z budżetu państwa w stosunku do pierwszego kwartału  roku ubiegłego odnotowano w ramach ZUS (niższe o ok. 2,8 mld zł), co jest spowodowane m.in. przekazaniem w marcu 2016 r. środków na wypłatę jednorazowych dodatków pieniężnych dla niektórych emerytów, rencistów i innych osób uprawnionych , a także lepszym wpływem składek ubezpieczeniowych w okresie styczeń – marzec 2017 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook