Andrzej Duda przyjął w piątek w Pałacu Prezydenckim Paul Ryana, szefa przebywającej w Polsce delegacji Kongresu USA

Paul Ryan: Przyjechaliśmy podziękować rządowi polskiemu; chcielibyśmy upewnić także naszych polskich sojuszników, że jesteśmy z nimi oraz podzielamy obawy Polski dotyczące agresji rosyjskiej.

Paul Ryan, który spotkał się w piątek z prezydentem Andrzejem Dudą, wygłosił po tym spotkaniu oświadczenie w Pałacu Prezydenckim. Podkreślił, że reprezentuje Kongres Stanów Zjednoczonych jako szef delegacji łączącej obie partie reprezentowane w Kongresie.

– Mamy kilka powodów naszej wizyty: pierwszym z nich jest wyrażenie wdzięczności Polsce za to, że jest liderem wśród państw członkowskich NATO, że wspiera nas w ramach naszych działań w NATO. Także chcemy wyrazić nasze wsparcie dla Polski – powiedział Ryan. Dziękował też Polsce za to, że wydaje 2 proc. PKB na obronność. Jak podkreślił „to wsparcie ze strony polskiej jest kluczowe”.

Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że jesteśmy silnymi sojusznikami – powiedział Ryan. Dziękował też Polsce za to, że jest gospodarzem dla wojsk amerykańskich stacjonujących w naszym kraju. – Mamy strategiczne partnerstwo, mamy ogromną przyjaźń pomiędzy naszymi krajami, podzielamy też wiele aspektów naszej wspólnej historii.

[related id=”14040″]

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski po zakończeniu spotkania delegacji Kongresu z Andrzejem Dudą podkreślił: – To była bardzo dobra rozmowa dwóch sojuszniczych państw.

Minister poinformował, że rozmawiano m.in. o bezpieczeństwie naszego regionu, w tym o roli NATO oraz o współpracy polsko-amerykańskiej w tym zakresie. Jak zaznaczył, w delegacji znaleźli się kongresmeni z komisji obrony oraz z komisji, które odpowiadają za amerykańskie wydatki na rzecz obronności, „których rola w utrzymaniu amerykańskiej obecności w naszym regionie jest ważna”.

Ameryka wspiera Polskę w ramach NATO. Ameryka chce być z Polską w ramach NATO. Ameryka i Polska mają wspólną wizję problemu bezpieczeństwa naszego regionu. Tę wspólną wizję potwierdzamy sojuszniczymi działaniami, naszymi wspólnymi wysiłkami. To jest dzisiaj jeden z filarów generalnie bezpieczeństwa Europy, a także bezpieczeństwa Polski – zaznaczył Szczerski.

Szef gabinetu prezydenta podkreślił, że Paul Ryan „niecałą godzinę przed spotkaniem z prezydentem Andrzejem Dudą rozmawiał także z prezydentem Donaldem Trumpem”. Jak mówił, podczas rozmowy przewodniczącego Izby Reprezentantów z polskim prezydentem pojawił się także ten wątek.

Podobnie jak kwestia utrzymywania przez Polskę wydatków na rzecz wspólnego bezpieczeństwa w wysokości 2 proc. PKB – zaznaczył Szczerski. – To jest rzecz, która jest naszym atutem w ramach Sojuszu. Prezydent podkreślał, że Polska jest i chce być nie tylko odbiorcą bezpieczeństwa w ramach NATO, ale także dostarcza bezpieczeństwo innym krajom.

Jak mówił, Polska jest jednym z państw tworzących Batalionową Grupę Bojową na Łotwie, uczestniczy też w misji rozpoznawczo-szkoleniowej na Bliskim Wschodzie, patrolującej Morze Egejskie i Śródziemne. – Jesteśmy w pełni sojuszniczym państwem. Nie tylko wydatki mamy w odpowiedniej skali, ale także nasze obowiązki dzielimy z innymi krajami – dodał Szczerski.

Zaznaczył, że drugim ważnym tematem rozmowy była współpraca ekonomiczna: – Prezydent wyraźnie mówił o konieczności intensyfikacji współpracy gospodarczej, także w zakresie sektora energetycznego, o współpracy przy budowaniu zdywersyfikowanego rynku dostaw gazu dla Polski. Tutaj także otwierają się możliwości.

[related id=”11531″]

Jak dodał minister, rozmawiano także o dokończeniu negocjacji umowy o wolnym handlu między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Ponadto prezydent Duda przedstawił stronie amerykańskiej inicjatywę Trójmorza, która dotyczy współpracy infrastrukturalnej państw regionu Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne.

Będziemy poszukiwać partnerów zewnętrznych dla tej inicjatywy, partnerów w budowie infrastruktury transportowej, energetycznej, środowiskowej w naszej części Europy. To też spotkało się z zainteresowaniem kongresmenów – powiedział Szczerski.

Kolejnym wątkiem rozmowy były relacje bilateralne dotyczące kwestii społecznych, wkładu Polonii w życie Ameryki, w gospodarkę amerykańską, a także poprawy społecznych relacji polsko-amerykańskich.

Szczerski był pytany, czy rozmawiano także o zniesieniu wiz dla Polaków. – Ze strony delegacji amerykańskiej padła informacja o dokonującym się dzisiaj całościowym przeglądzie – zgodnie z zapowiedzią prezydenta Trumpapolityki wizowej Stanów Zjednoczonych, która nie dotyczy tylko kwestii wiz dla Polaków, ale jest przeglądem stanu rzeczy. Wiadomo, że ta polityka będzie się zmieniała, będę dokonane korekty – powiedział Szczerski.

Jak mówił, prezydent Andrzej Duda w tym kontekście zwrócił uwagę, że obowiązywanie wiz dla Polaków jest jedną barier we współpracy ekonomicznej. – Jeżeli chodzi o Waszyngton, jesteśmy dzisiaj w procesie przeglądu polityki wizowej. Czekamy na wnioski i zobaczymy, jaka będzie dalsza kolej rzeczy. Pamiętajmy, że jeśli chodzi o kwestie formalne, poziom (odmów wydania wizy do USA – Agencja Prasowa) umożliwiający wejście do systemu bezwizowego w przypadku Polaków jest prawie osiągnięty, więc to jest też kwestia, być może, czasu – powiedział Szczerski.

PAP/JN

Komentarze