Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację prawa karnego zaostrzającą kary za ciężkie przestępstwa wobec dzieci

„Nie było takich przedstawicieli w parlamencie, którzy w sposób zdecydowany opowiadaliby się przeciwko tym przepisom. To dla mnie, jako współuczestniczącego w przygotowaniu, wielka satysfakcja”.

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek nowelizację prawa karnego zaostrzającą kary za ciężkie przestępstwa przeciw życiu, zdrowiu i wolności dzieci. Chodzi m.in. o okaleczenie, uprowadzenie, porzucenie czy handel dziećmi.

Ustawa powstała jako wyniki współpracy Biura Rzecznika Praw Dziecka oraz Zespołu Analiz Systemowych Kancelarii Prezydenta, w którego skład wchodzą: Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Finansowy oraz przy współudziale Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej KPRP i Biura Prawa i Ustroju KPRP. Sejm przyjął ją 24 lutego br.

„Przepisy podpisywanej przeze mnie ustawy zmierzają do ochrony prawno-karnej osób małoletnich, zwłaszcza małoletnich poniżej 15 roku życia i osób nieporadnych życiowo” – powiedział Andrzej Duda. Dodał, że ustawa zmierza do ochrony najsłabszych, tych, których najłatwiej skrzywdzić i którzy mają najtrudniej w poszukiwaniu oparcia.

Podkreślił, że podpisywana przez niego ustawa jest niezwykle ważna, także dlatego, że jest efektem współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka i Rzecznikiem Praw Pacjenta.

Jak przypomniał, przepisy zostały prawie jednomyślnie przyjęte przez parlament. „Właściwe nie było takich przedstawicieli w parlamencie, którzy w sposób zdecydowany opowiadaliby się przeciwko tym przepisom. To także dla mnie jako tego, który współuczestniczył w przygotowaniu tego projektu, który niósł inicjatywę ustawodawczą, wielka satysfakcja” – powiedział Duda.

[related id=”8136″ side=”left”]

„Cieszę się, że mogę ten projekt dzisiaj podpisać. Cieszę się, że w niedługim czasie te przepisy wejdą w życie. Wierzę w to głęboko, że udoskonalą istniejącą w polskim systemie prawnym ochronę, przede wszystkim osób poniżej 15 roku życia” – podkreślił prezydent.

Nowela prawa karnego zaostrza kary za ciężkie przestępstwa przeciw życiu, zdrowiu i wolności dzieci. Chodzi m.in. o okaleczenie, uprowadzenie, porzucenie dziecka czy handel dziećmi. Ponadto przestępstwem stanie się niezgłaszanie czynów przeciwko życiu, zdrowiu, wolności i wolności seksualnej wymierzonych w dobro dziecka.

Zgodnie z nią osoba znęcająca się fizycznie i psychicznie nad najbliższym – lub nad inną osobą pozostającą w stosunku zależności od sprawcy – będzie podlegała karze więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Gdy znęcanie dotyczyłoby osoby nieporadnej ze względu na wiek, stan psychiczny lub stan fizyczny – sprawca podlegałby karze więzienia od 6 miesięcy do lat 8. Z kolei znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem zagrożone będzie karą od roku do 10 lat. W przypadku zaś, gdy pokrzywdzony w wyniku tego popełni samobójstwo, sprawca będzie podlegać karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Regulacja zakłada też surowsze kary za bezprawne pozbawienie wolności dziecka lub nastolatka poniżej 15. roku życia. W tym przypadku sprawcy będzie grozić od 3 do 15 lat więzienia, czyli tyle samo, ile obecnie w przypadku przestępstwa pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem. Projekt zakłada też podniesienie kary minimalnej za handel osobą w wieku poniżej 15. roku życia z trzech do pięciu lat więzienia.

Źródło: PAP

lk

Komentarze