Wicepremier Morawiecki w USA: Globalne korporacje mogą stanowić zagrożenie dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego

W Polsce zmieniamy politykę ekonomiczną tak, aby zabrać na pokład nowej rewolucji przemysłowej tak wiele osób, jak to możliwe – powiedział w czasie prelekcji w Waszyngtonie wicepremier Morawiecki.

Mateusz Morawiecki – wicepremier, minister rozwoju i minister finansów – w czasie wizyty w USA wystąpił z otwartym przemówieniem o polityce ekonomicznej rządu w American Enterprise Institute. AEI jest renomowanym konserwatywnym think tankiem. Instytut powstał w 1943 roku, jego statutową misją jest obrona zasad i poprawa instytucji służących amerykańskiej wolności i demokratycznemu kapitalizmowi: ograniczona rola państwa, inicjatywa prywatna, wolność i odpowiedzialność jednostki, czujność i skuteczność w polityce obronnej i zagranicznej, odpowiedzialność polityczna oraz prawo do publicznej debaty.

Osoby związane z AEI stanowiły zaplecze polityczne i intelektualne rządu George’a W. Busha, inicjując i współtworząc wiele projektów politycznych ekipy republikanów. Ponad dwudziestu członków AEI zajmowało stanowiska albo bezpośrednio w rządzie Busha, albo w rządowych komisjach i innych gremiach.

[related id=10324]

W czasie swojego wystąpienia Wiceprezes Rady Ministrów zwrócił uwagę na podstawowe kwestie polityki ekonomicznej rządów Prawa i Sprawiedliwości: – Wiele osób mówiło nam, że niebezpieczne będzie tak mocne zwiększanie wydatków na cele społeczne, ponieważ to może się skończyć niestabilnością finansów publicznych. Ale mogę wam powiedzieć, że na naszych oczach wydarzył się mały cud, ponieważ mimo wielomiliardowych wydatków na politykę społeczną, nasz dług publicznych względem wskaźnika PKB utrzymuje się na stabilnym poziomie.

Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę na rosnącą rolę globalnych korporacji w światowej gospodarce, podkreślając, że może to być źródłem powstawania nierówności i krępowania polityk społecznych demokratycznych rządów. – Widzimy wzrost znaczenia wielkich korporacji w życiu gospodarczym i społecznym, również w naszym kraju. Obserwujemy, jak korporacje zaczynają dominować w kolejnych działach życia gospodarczego w Polsce.

– Wiele osób zauważa, że owoce wzrostu są rozdzielane niesprawiedliwe – podkreślił wicepremier polskiego rządu, dodając, że kwestię działalności globalnych korporacji trzeba rozwiązać właśnie na globalnym poziomie: – Potrzebujemy nowego układu z Bretton Woods. Nie w sensie utworzeniu nowego systemu monetarnego. Potrzebujemy nowego globalnego systemu w polityce wobec wielkich korporacji, w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz ustalenia reguł w globalnym systemie finansowym.

Chiny są niezwykle trudnym partnerem do robienia interesów. Przedstawianie Chin jako największego zwolennika wolnego handlu, a USA jako wroga tej wolności, jest obrazem całkowicie nieprawdziwym – podkreślił w AEI Mateusz Morawiecki.

Polski minister rozwoju w czasie przemówienia w AEI kilkakrotnie zwracał uwagę na potrzebę bardziej sprawiedliwszego podziału korzyści płynących z kapitalizmu, stymulowanego przez politykę państwa. – Nie mówię, że należy obecnie zdecydowanie luzować politykę monetarną i drukować niezliczone ilości pieniędzy, ale uważam, że trzeba bardziej wyważyć politykę ekonomiczną w stronę polityki społeczneji zwiększyć zasięg osób korzystających z kapitalistycznego dobrobytu.

[related id=10267 side=left]

Premier Morawiecki krytycznie odniósł się również do dotychczasowej polityki gospodarczej prowadzonej w Polsce, wskazując na wiele elementów funkcjonowania gospodarki i państwa przeniesionych z epoki komunizmu oraz na ogromną rzeszę osób odsuniętych od korzystania z osiągnięć przyniesionych przez przemiany lat 90.

Transformacja przyczyniła się do powstania systemu, który można nazwać postkomunistycznym, gdzie byli aparatczycy komunistyczni przebrali się za kapitalistów. W trakcie naszej transformacji wyprzedaliśmy, głównie w ręce zagranicznego kapitału, większość przedsiębiorstw. W wyniku takich działań na transformacji korzystała mniejszość społeczeństwa – zaznaczył minister rozwoju, odnosząc się również do planowanych przez rząd zmian w wymiarze sprawiedliwości:

Po upadku komunizmu pozostał ten sam system sądownictwa. Nasi przeciwnicy mogą nam zarzucać, że uderzamy w podstawy demokratycznego systemu, ale myślę, że jest zupełnie inaczej, że to my naprawiamy ten system, aby w końcu stał się ostają demokracji.

Obecnie w Polsce przechodzimy przez wielki eksperyment ekonomiczny. Ster rządów objęła całkiem nowa ekipa, która stara się zdemokratyzować system gospodarczy. Staramy się uratować kapitalizm, działając tak, aby z jego owoców korzystała większość społeczeństwa, a nie tylko nieliczni wybrani – podkreślił w czasie wystąpienia w AEI wicepremier Mateusz Morawiecki.

ŁAJ

 

Komentarze