12 lat od śmierci Jana Pawła II. Jutro przy grobie polskiego papieża w Bazylice Świętego Piotra zostanie odprawiona msza

2 kwietnia 2005 roku zmarł święty papież Jan Paweł II, zatem już jutro minie 12 lat od tego wydarzenia. Jego dziedzictwo jest widoczne w pontyfikatach kolejnych następców Świętego Piotra.

 

Przed kaplicą Świętego Sebastiana w bazylice watykańskiej, gdzie od 2011 roku, czyli od beatyfikacji, pochowany jest Jan Paweł II, zatrzymują się codziennie tysiące ludzi z całego świata.

Odbywają się tam poranne msze, na których gromadzi się polskie duchowieństwo z Rzymu i Watykanu, a także przybywający do Wiecznego Miasta hierarchowie polskiego Kościoła. Oficjalne polskie delegacje władz składają tam kwiaty.

W październiku 2013 roku, a więc siedem miesięcy po swym wyborze, mszę przy grobie odprawił papież Franciszek.

Rocznica śmierci Jana Pawła II minie w tym roku bez niedzielnego spotkania z Franciszkiem na modlitwie Anioł Pański. Papież spędzi bowiem ten dzień w regionie Emilia Romania na północy Włoch, na terenach zniszczonych przez trzęsienie ziemi przed pięcioma laty.

Z czasem przestała być kontynuowana tradycja spotkań wieczorem 2 kwietnia na placu Świętego Piotra. W pierwszych latach po śmierci papieża wierni przychodzili tam, by modlić się w godzinie jego śmierci, czyli o 21.37.

W 2005 roku, gdy wiadomo już było, że Jan Paweł II umiera, na placu przed bazyliką watykańską i zarazem pod oknami papieskiego apartamentu w Pałacu Apostolskim modliły się nieprzerwanie przez kilka dni dziesiątki tysięcy ludzi. Została im ogłoszona informacja o śmierci papieża.

W sposób uroczysty i zarazem masowo w Watykanie obchodzono pierwsze rocznice odejścia polskiego papieża, jeszcze przed beatyfikacją i kanonizacją. Towarzyszyły im modlitwy o rychłe ogłoszenie go błogosławionym i świętym.

Następca Jana Pawła II, Benedykt XVI, kilka początkowych lat po swym wyborze poświęcił w dużej mierze na krzewienie jego nauczania i dziedzictwa 27 lat pontyfikatu, na przypominanie zasług Karola Wojtyły dla Kościoła i świata.

Na mszy odprawionej przez Benedykta XVI w pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II w 2006 roku na placu Świętego Piotra zgromadziło się kilkadziesiąt tysięcy osób. W homilii papież o mówił o swym poprzedniku: „Kto miał możność spotykać go z bliska, mógł niemal dotknąć jego szczerej i niewzruszonej wiary, która, jeżeli robiła wrażenie na gronie współpracowników, nie omieszkała w ciągu długiego pontyfikatu wywierać dobroczynnego wpływu na cały Kościół”.

[related id=”9740″ side=”left”]Papież nazwał wiarę Jana Pawła II silną i autentyczną, wolną od lęków i kompromisów. Wiara ta „udzielała się sercom wielu ludzi, również dzięki licznym pielgrzymkom apostolskim we wszystkich stronach świata, a szczególnie dzięki tej ostatniej podróży, jaką były jego agonia i jego śmierć” – powiedział.

Wyjątkowo uroczyście obchodzona była druga rocznica śmierci Jana Pawła II w 2007 roku. Tego dnia podczas podniosłej ceremonii w rzymskiej Bazylice Świętego Jana na Lateranie zakończono pierwszy, diecezjalny etap rozpoczętego w rekordowym tempie procesu beatyfikacyjnego. Kilka godzin później Benedykt XVI odprawił rocznicową mszę na placu Świętego Piotra. W homilii nazwał swego poprzednika „niezawodnym przewodnikiem w wierze, gorliwym pasterzem i odważnym prorokiem nadziei”. Papież Ratzinger przypomniał wówczas, że śmierć Jana Pawła II była „wydarzeniem, które cały świat przeżywał z niespotykanym w historii uczestnictwem”.

W 2010 roku Benedykt XVI odprawił mszę w piątą rocznicę, z kilkudniowym wyprzedzeniem w związku z ceremoniami Wielkiego Tygodnia. Mówił wówczas: Jan Paweł II „podczas swego długiego pontyfikatu nie szczędził sił w głoszeniu prawa Bożego ze stanowczością, bez słabości czy wahań, przede wszystkim, gdy musiał mierzyć się z oporami, niechęcią i odmową”.

Zwracając się do Polaków, papież podkreślił: „Życie i dzieło Jana Pawła II, wielkiego Polaka, może być dla Was powodem do dumy. Trzeba jednak, byście pamiętali, że jest to również wielkie wezwanie, abyście byli wiernymi świadkami tej wiary, nadziei i miłości, jakich on nieustannie nas uczył”.

Szósta rocznica upłynęła już pod znakiem przygotowań do beatyfikacji, która odbyła się 1 maja 2011 roku w Watykanie pod przewodnictwem Benedykta XVI.

Po ogłoszeniu papieża błogosławionym jego grobowiec został przeniesiony z grot watykańskich do bazyliki Świętego Piotra.

Najważniejszą datą związaną z postacią Błogosławionego stał się zaś dzień wspomnienia liturgicznego, ustanowiony w rocznicę inauguracji pontyfikatu papieża Polaka 22 października.

W rekordowo szybkim czasie po śmierci odbyła się też kanonizacja Jana Pawła II. Papież Franciszek ogłosił go świętym 27 kwietnia 2014 roku. Jednocześnie na ołtarze wyniesiony został Jan XXIII. Ceremonia ta przeszła do historii Kościoła, bo odbyła się w obecności dwóch papieży: urzędującego i emerytowanego, jako że rok wcześniej Benedykt XVI abdykował.

11. rocznica śmierci Jana Pawła II przypadła w zeszłym roku w wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego – tak, jak 2 kwietnia 2005 roku.

Z okazji tej uroczystości Franciszek przewodniczył czuwaniu modlitewnemu na placu Świętego Piotra. Było to wydarzenie wyjątkowe także dlatego, że trwał wówczas Rok Miłosierdzia, którego inspiracją było w dużej mierze nauczanie polskiego papieża.

PAP/WJB

Komentarze