Stopa bezrobocia w lutym br. wyniosła 8,5%, o 0,1% mniej niż w styczniu. W 2017 roku wskaźnik ten może spaść poniżej 7%.

Analitycy: Polski rynek pracy jest bardzo mocny. Możemy spodziewać się kolejnych dobrych informacji. Wiele osób chciałoby zobaczyć większe niż do tej pory przełożenie tej sytuacji na swoje płace.

GUS poinformował w „Informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w lutym 2017 r.”, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym br. ukształtowało się na poziomie 5 mln 976,2 tys. osób i zwiększyło się o 4,6% w stosunku do notowanego przed rokiem (w styczniu br. obserwowano wzrost w skali roku o 4,5%, a w lutym ubiegłego roku – o 2,5%.).

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1 mln 383,4 tys. osób wobec 1 mln 397,1 tys. osób przed miesiącem.

Spośród działów o znaczącym udziale w zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw wzrost przeciętnego zatrudnienia w skali roku obserwowano m.in. w przedsiębiorstwach zajmujących się transportem lądowym i rurociągowym (o 10%), produkcją pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 7,8%), handlem hurtowym i detalicznym pojazdami samochodowymi oraz ich naprawą (o 7,3%), produkcją wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 6,4%) oraz produkcją mebli (o 6,2%) – napisał GUS w opracowaniu.

Spadek zatrudnienia nadal notowano w wydobyciu węgla kamiennego i węgla brunatnego (o 9,4%), produkcji odzieży (o 1%) oraz w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 0,6%).

Łukasz Bugaj, analityk DM BOŚ uważa, że możemy spodziewać się kolejnych dobrych informacji płynących z naszego rynku pracy. Podkreślił, że wiele osób chciałoby zobaczyć większe niż do tej pory przełożenie tej sytuacji na swoje płace – podaje portal Business Insider Polska.

Piotr Kuczyński z Domu Inwestycyjnego Xelion ocenia, że polski rynek pracy jest bardzo mocny i nie wykluczył, że w 2017 roku bezrobocie w Polsce może spaść nawet poniżej siedmiu procent.

PAP/jn

Komentarze