Doskonałe wyniki budżetowe. Za okres styczeń-luty 2017 roku skarb państwa zanotował prawie miliard złotych nadwyżki

Dochody budżetu wyniosły 60,9 mld zł, co stanowi aż 18,7% dochodów zaplanowanych na cały rok. Skarb państwa wydał 60,1 miliarda złotych, czyli ponad 15% sumy zapisanej w ustawie budżetowej.

Nadwyżka budżetu państwa po lutym br. wyniosła 0,9 mld zł – w ustawie budżetowej zaplanowano zaś 59,3 mld zł deficytu – podało Ministerstwo Finansów.

Wg szacunkowych danych ministerstwa, w okresie od stycznia do lutego 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 4,8 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 25,6 % rok do roku. Wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń-luty 2016 roku odnotowano we wszystkich głównych podatkach:

• dochody z podatku VAT były wyższe o 40,1% r/r. (tj. ok. 9,6 mld zł),

• dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 6,9% r/r (tj. ok. 0,7 mld zł),

• dochody budżetu państwa z podatku PIT były wyższe o 5,5% r/r (tj. ok. 0,4 mld zł),

• dochody budżetu państwa z podatku CIT były wyższe o 5,8% r/r (tj. ok. 0,3 mld zł).

Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres I-II 2017 wyniosły 0,7 mld zł. W okresie styczeń – luty 2017 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 3,0 mld zł i było niższe o 7,0 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W lutym 2016 roku miała miejsce wpłata na rachunek budżetu państwa z tytułu aukcji LTE, której nie ma w roku 2017.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – luty 2017, wg szacunkowych danych wyniosło 60,1 mld zł, tj. 15,6% planu. W analogicznym okresie roku 2016 r. przekazano 59,3 mld zł środków na wydatki.

Największe różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń – luty roku ubiegłego odnotowano w ramach budżetów wojewodów (wykonanie wyższe o ok. 4,3 mld zł), co jest głównie związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach priorytetowego rządowego programu rodzina 500 plus w okresie styczeń – luty br. W roku ubiegłym wypłata tych świadczeń wystartowała od kwietnia.

 

ŁAJ/PAP

Komentarze