17 dni do zamknięcia kopalni „Krupiński”: Górnicy protestują i jadą na Wawel. Ekspert domaga się niezależnego audytu

– Wystarczyłyby dwa tygodnie, żeby przeprowadzić audyt wykazujący, że „Krupiński” może generować 500 mln zysku netto rocznie – w Poranku Wnet powiedział Krzysztof Tytko, ekspert ds. górnictwa.

Gość Krzysztofa Skowrońskiego rozwinął koncepcję przeprowadzenia audytu. [related id =”5474″]- Sugerujemy, żeby przewodniczącym zespołu audytowego został prof. Krystian Probierz, a w jego skład wszedł członek ministerstwa energii i przedstawiciel zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a także, żeby na etapie tworzenia biznesplanu każdy z członków komisji zaakceptował prawdziwość i wiarygodność uzyskanych w wyniku audytu danych.

Nie ma w JSW, ani w Polskiej Grupie Górniczej, bardziej perspektywicznej kopalni od „Krupińskiego – podkreślił Krzysztof Tytko, argumentując, że do 2030 r. zakład może przynieść 5 mld. złotych zysku.

Gościem Poranka Wnet był również Mieczysław Kościuk, przewodniczący Solidarności przy KWK „Krupiński”. Rozmówca Krzysztofa Skowrońskiego opowiedział o protestach załogi zakładu, a także o mszy na Wawelu zamówionej przez nią w intencji zachowania Krupińskiego.

Komentarze