Jan Szyszko: Jesteśmy zdecydowani postawić sprawę polityki klimatycznej przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości - WNET.fm
Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Jan Szyszko: Jesteśmy zdecydowani postawić sprawę polityki klimatycznej przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości

Minister Jan Szyszko fot. RadioWnet ŁAJ

W Poranku Wnet Minister Środowiska mówił o kulisach polityki klimatycznej UE: – Dopóki węgiel jest w Polsce i pozostaje w polskich rękach, będzie się mówić, że jest niezwykle szkodliwy dla środowiska.

28 lutego na spotkaniu Rady Unii Europejskiej ministrowie krajów UE odpowiedzialni za środowisko dyskutowali nad reformą systemu handlu emisjami gazów cieplarnianych, który zacznie obowiązywać od 2021 roku. Przyjęty w 2014 cel europejskiej polityki klimatycznej zakłada zredukowanie emisji CO2 o 40 procent do 2030 roku.

Kiedy zgadzaliśmy się na podpisanie europejskich i  światowych porozumień klimatycznych, w polityce klimatycznej UE obowiązywała zasada jednomyślności. Dlatego siły wiodące w UE, nie mogąc przegłosować swojego stanowiska, uznały, że na wtorkowej Radzie Unii Europejskiej mieliśmy do czynienia jakąś formą konsultacji – podkreślił w Poranku Wnet Minister Środowiska.

Zdaniem Jana Szyszki to, co się stało we wtorek na Radzie Unii Europejskiej, jest uderzeniem w polską suwerenność. – To, co się stało w Brukseli, to jest łamanie umowy klimatycznej z Paryża i swoistą dyskryminacją Polski w sferze energetycznej. (…) Nas obowiązuje porozumienie klimatyczne z Paryża, które zakłada klimatyczną neutralność. Polska czuje się oszukana w wyniku takiego sposobu procedowania na Radzie Europejskiej – podkreślił Jan Szyszko.

Sprzeciw wobec propozycji zaostrzenia polityki klimatycznej, forsowanej przez lobby niemiecko-francuskie, wyraża nie tylko Warszawa, ale również inne stolice europejskie. – Mamy sporą grupę państw po naszej stronie, więc stanowimy ciągle mniejszość blokującą. Więc to nie tylko Polska jest przeciwko, ale silna grupa państw – to jest dziewięć ważnych państw Unii Europejskiej – zaznaczył minister.

Z gościem Poranka Wnet rozmawialiśmy również o zapowiedzianej przez prezesa PiS reformie ustawy o ochronie przyrody. – Prawo o wycince drzew to był projekt poselski, który bardzo mocno popieram. Bo ważne jest, aby każdy miał prawo na swojej działce sadzić drzewa zgodnie ze swoim uznaniem, a następnie mógł to drzewo wyciąć, kiedy uzna to za stosowne. Teraz patrzymy, czy są jakieś wady w tej ustawie.

 

ŁAJ

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook