Prezydent RP Andrzej Duda odebrał ślubowanie od nowo wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Grzegorza Jędrejka

Sejm wybrał Grzegorza Jędrejka na sędziego TK w ubiegły piątek. Zajął on miejsce sędziego Andrzeja Wróbla, któremu na początku lutego Zgromadzenie Ogólne Trybunału wygasiło mandat.

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Grzegorz Jędrejek złożył w poniedziałek ślubowanie przed prezydentem Andrzejem Dudą. – Niezwykle ważne jest utrzymanie ładu konstytucyjnego – powiedział prezydent podczas poniedziałkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Cieszę się, że przychodzi dziś na to wolne stanowisko sędziowskie, które pozostawił pan sędzia Andrzej Wróbel, wracając do Sądu Najwyższego, człowiek, który również niesie ze sobą doświadczenie pracy w Sądzie Najwyższym – powiedział prezydent.

Jak zaznaczył, sędzia Jędrejek jest nie tylko naukowcem skupionym na pracy naukowej, czysto badawczej, ale także praktykiem. Grzegorz Jędrejek od 2003 r. pracował nieprzerwanie w Sądzie Najwyższym.

Prezydent powiedział, że cieszy się, iż Trybunał Konstytucyjny zasili naukowiec, ekspert z doświadczeniem pracy w Biurze Studiów i Analiz SN, gdzie bada się orzecznictwo sądów, prawo stosowane przez sądy.

Andrzej Duda przypomniał, że zadanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest niezwykle istotne. Niezwykle ważne jest bowiem utrzymanie ładu konstytucyjnego w Polsce i ocenianie aktów prawnych z punktu widzenia ich zgodności z konstytucją. – To wielkie zadanie – podkreślił prezydent.

Zaznaczył, że ważne jest także rozpatrywanie skarg konstytucyjnych zgłaszanych przez obywateli. – Chciałbym, aby w tym zakresie Trybunał działał sprawnie, sprawniej niż do tej pory, likwidując także wszystkie zaległości, które w Trybunale przez wiele lat zaistniały – powiedział Andrzej Duda. Dodał, że liczy, iż Jędrejek ma siłę, by tym zadaniom związanym z pracą w Trybunale Konstytucyjnym podołać.

Grzegorz Jędrejek, dr hab. nauk prawnych, profesor UKSW w Warszawie, doktoryzował się w 2002 r., w 2011 r. obronił pracę habilitacyjną. Jest autorem ok. 200 publikacji z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa pracy i historii prawa. Od 2005 roku pracuje na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Od 2012 r. jest profesorem nadzwyczajnym w UKSW i kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego. Od 2003 roku pełni funkcje sędziego w Sądzie Najwyższym.

Uroczystość w Pałacu Prezydenckim odbyła się bez udziału mediów, była transmitowana na stronach Kancelarii Prezydenta.

PAP/lk

Komentarze