UE sfinansuje inwestycje drogowe w pięciu miastach w Polsce. Łączna kwota dofinansowania wyniesie 481 mln. złotych. - WNET.fm
Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

UE sfinansuje inwestycje drogowe w pięciu miastach w Polsce. Łączna kwota dofinansowania wyniesie 481 mln. złotych.

Warszawa, 21.02.2017. P.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych Przemys³aw Gorgol (L) i prezydent Krakowa Jacek Majchrowski (P) podczas podpisania umów o dofinansowanie z funduszy unijnych dla piêciu nowych inwestycji w sektorze transportu w ramach Programu Infrastruktura i Œrodowisko, 21 bm. w Warszawie. (mr) PAP/Jakub Kamiñski ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. MR: 481 mln z³ z UE dla piêciu miast na inwestycje drogowe***

Dziś o godzinie 14:30 odbyło się podpisywanie umów dotyczących dofinansowania przez Unię Europejską budowy dróg i obwodnic w Krakowie, Gliwicach, Bydgoszczy, Lesznie oraz Tarnowie.

Podpisujemy dzisiaj pięć umów – wyłonionych w ramach konkursu w działaniu 4.2 – na łączną kwotę dofinansowania ponad 480 mln zł – powiedział, cytowany w komunikacie wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, który niestety nie zdążył dotrzeć na spotkanie.

Obecni za to byli Prezydenci dofinansowywanych miast a z ramienia ministerstwa rozwoju wiceminister- Witold Słowik.

Minister podkreślił, że inwestycje te polepszą infrastrukturę polskich dróg, pomogą rozkorkować centra miast- co przyczyni się do zmniejszenia ilości smogu a w konsekwencji do ochrony środowiskowa.

Jak podaje ministerstwo Kraków zainkasował 179 mln. dotacji, która obejmie projekt rozbudowy ulicy Igołomskiej, znajdującej się we wschodniej części miasta. Ulica ta stanowi część drogi krajowej (DK)79, która przebiega z centralnej przez południowo -wschodnią do południowej części kraju.

Dzięki realizacji inwestycji polepszy się skomunikowanie obszarów usługowych i przemysłowych, dając impuls do dalszego rozwoju gospodarczego Krakowa, terenów przyległych do granic miasta oraz całego regionu. Poprawa przepustowości i płynności ruchu pozytywnie wpłynie na zmniejszenie korków, ograniczenie emisji i strat czasu, co przełoży się na mniejszą uciążliwość transportu dla mieszkańców oraz środowiska – napisano w komunikacie.
Gliwice natomiast otrzymają blisko 117 mln zł na budowę kolejnego odcinka obwodnicy śródmieścia. Będzie on przebiegać od ul. Daszyńskiego (droga wojewódzka – DW 408) do ul. Rybnickiej (DK 78) i przejmie ruch i funkcję drogi krajowej z infrastruktury niedostosowanej do przenoszenia dużych potoków ruchu. Zachodnia część obwodnicy miasta będzie posiadać kategorię drogi krajowej i stanowić będzie fragment ciągu istniejącej DK 78 relacji: Chałupki – Chmielnik. Przebiegać ona będzie w południowo-zachodniej części miasta, między centrum, śródmieściem i osiedlem Sikornik po północno-wschodniej stronie drogi, a peryferyjną dzielnicą Ostropa i terenem wojskowym.

Bydgoszcz przebuduje ul. Grunwaldzką (DK 80) na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta o długości przeszło 4,5 km za ponad 113 mln zł. DK80 ma kluczowe znaczenie dla obsługi ruchu miasta. Prowadzi ona od DK 10 w Pawłówku (projektowany węzeł Pawłówek łączy drogę ekspresową S5 z S10 – sieć TEN-T) do węzła autostradowego Lubicz (autostrada A1). Celem projektu jest poprawa dostępności drogowej Bydgoszczy oraz odciążenie miasta od ruchu drogowego.

Z kolei Leszno pozyskało ponad 57 mln zł na przebudowę DK12 w granicach miasta. Trasę podzielono na odcinki: I (ul. Szybowników) od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Wolińską, II Wiadukt im. Gen. Grota Roweckiego, III (al. Jana Pawła II) od wiaduktu do skrzyżowania z al. Konstytucji 3 Maja (bez skrzyżowania), IV (ul. E. Estkowskiego i ul. Unii Europejskiej) od skrzyżowania z al. Konstytucji 3 Maja (bez skrzyżowania) do Ronda Grzybowo (z wyłączeniem ronda), V (ul. Kąkolewska) od Ronda Grzybowo (łącznie z rondem) do granicy miasta.

Resort podał, że inwestycja obejmuje m.in. dobudowę pasa ruchu, wymianę i wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni, budowę i przebudowę dróg serwisowych, skrzyżowań, chodników i ścieżek rowerowych, przejścia podziemnego, przystanków autobusowych, modernizację wiaduktu, przebudowę mostu na Rowie Strzyżewickim na przepust z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Najmniejszą kwotę otrzyma miasto Tarnów – będzie to blisko 15 mln zł, jednak jak zaznaczył Roman Ciepiela, prezydent tego miasta- są oni niezmiernie zadowoleni z podpisania umowy-. Całkowity koszt realizacji projektu ma wynieść nieco ponad 18 mln. złotych.  Dodatkowo Prezydent miasta przypomniał, że ich projekt zajął pierwsze miejsce w konkursie i jest to dla nich (miasta) kolejny powód do dumy. Pieniądze będą przeznaczone na poprawę jakości połączenia miasta z siecią dróg TEN-T. Ma to polegać na zwiększenie przepustowości DK73, obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów i poprawę bezpieczeństwa. Projekt będzie realizowany we wschodniej części Tarnowa – w ciągu ul. Lwowskiej, która w zakresie objętym projektem stanowi połączenie centrum miasta z obszarami po jego wschodniej stronie oraz łącznik DK 94 z autostradą A4 (połączenie na trasie z Krakowa do Jasła, i dalej w stronę Sanoka.)

(PAP)

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook