Koncert Niepodległości, murale i wystawy w całym kraju uczczą 100-lecie odzyskania niepodległości

Bogaty w obchody i wydarzenia ma być zwłaszcza cały rok 1918. Dzięki wydarzeniom realizowanym w ramach obchodów, 11 listopada stanie się okazją do radosnego świętowania niepodległości.

1 lutego rozpoczęło działalność Biuro Programu „Niepodległa”. Wśród jego zadań znalazło się m.in. opracowanie i realizacja strategii komunikacyjnej i promocyjnej Programu Wieloletniego „Niepodległa”. na lata 2017-2021 w tym kampanii społecznych; zarządzanie i bieżąca obsługa platformy internetowej Programu; realizacja kampanii społecznych budujących markę Niepodległa z uwzględnieniem serwisów społecznościowych i internetu, a także bieżąca obsługa prasowa.

 

Pełniącym obowiązki dyrektora Biura został Jan Kowalski – Wieloletni program rządowy „Niepodległa” przygotowany przez Ministerstwo Kultury konsultujemy właśnie ze społeczeństwem. Program dostępny jest na stronie internetowej ministra kultury. W ramach konsultacji publicznych przewidziano również dwa spotkania otwarte: 21 lutego w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu i 28 lutego w Departamencie Ochrony Zabytków MKiDN w Warszawie. Cały czas można też zgłaszać sugestie do programu do Ministerstwa za pośrednictwem poczty elektronicznej – powiedział PAP Kowalski.

 

Jak wyjaśnił, w ramach programu będą m.in. realizowane dwa programy dotacyjne. Pierwszy z nich pod nazwą „Koalicje dla Niepodległej” jest skierowany do działaczy oddolnych – Biuro będzie wybierało przedstawicieli w każdym województwie, którzy będą dystrybuowali środki przekazane przez Biuro i będą naszym przedstawicielem w regionie. Drugi program dotacyjny „Niepodległa” skierowany będzie do samorządowych instytucji kultury i NGO-sów. Przykładem takiego programu jest np. „Kultura – Interwencje” prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury czy programy ministra kultury – mówił.

 

Podkreślił, że Biuro będzie odpowiedzialne za dystrybucję środków na realizację priorytetów Programu, a także za organizację własnych wydarzeń również o charakterze centralnym – Planujemy m.in. stworzenie portalu internetowego, który będzie bazą wszystkich wydarzeń organizowanych w Polsce. Będziemy również udostępniać logotyp Programu „Niepodległa” dla prywatnych inicjatyw – relacjonował Kowalski.

 

Bogaty w obchody i wydarzenia ma być zwłaszcza cały rok 1918. „Chcielibyśmy, by dzięki wydarzeniom realizowanym w ramach obchodów, 11 listopada stał się okazją do radosnego świętowania niepodległości. Zależy nam by wiele inicjatyw było realizowanych na szczeblu lokalnym. Planowane są oczywiście także wydarzenia centralne np. Koncert Niepodległości na Stadionie Narodowym” – opowiadał.

 

Biuro Programu jest również odpowiedzialne za promocję obchodów – Będziemy do tego wykorzystywali najnowsze trendy promocyjne m.in. social media i kanały filmowe. W tym roku planujemy produkcję trzech spotów filmowych, krótkich historycznych lekcji filmowych, z których każdy będzie mógł się dowiedzieć dlaczego rok 1918 jest tak dla nas ważny. Do promocji wykorzystamy również gadżety. Mamy też deklaracje różnych organizacji np. Straży Pożarnej, które będą promować Program – powiedział Kowalski.

 

Jak dodał, Biuro jest obecnie na etapie rozpoczynania rozmów z różnymi instytucjami, które chciałyby współpracować z Programem – Biuro funkcjonuje dopiero od kilkunastu dni, ale rozpoczęliśmy już rozmowy m.in. z takimi partnerami jak właśnie Straż Pożarna czy Policja. Wiele instytucji np. Muzeum Narodowe w Krakowie czy Ośrodek Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu realizuje też w ramach Programu swoje wydarzenia – mówił.

 

– W ramach obchodów planujemy także wiele projektów mniejszych. Zależy nam bowiem na wspólnotowym świętowaniu. To np. projekt stworzony na wzór Narodowego Czytania, czyli Narodowe Śpiewanie zachęcający do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych wśród rodziny czy przyjaciół. Także Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku organizuje specjalne wystawy i działania. Planujemy też wydarzenia w przestrzeni miejskiej m.in. w Warszawie i Wrocławiu. Będą także np. powstawały w całym kraju murale nawiązujące do polskiej niepodległości – opowiadał Kowalski.

 

Podkreślił także, że z badań, które przeprowadziło Narodowe Centrum Kultury w ubiegłym roku wynika, iż 11 listopada jest najlepiej ocenianą i najchętniej świętowaną z rocznic narodowych. „Zależy nam by umacniać taki odbiór tej daty, ponieważ 11 listopada łączy osoby o różnorodnych poglądach i jest świętem o bardzo pozytywnym wymiarze” – zaakcentował.

 

Celem głównym Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021 jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków. Ma być on realizowany poprzez: organizowanie wysokiej jakości projektów upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości; włączanie obywateli we współtworzenie obchodów oraz upowszechnianie opartego na wartościach międzynarodowego wizerunku Polski.

 

Cel pierwszy ma być wdrażany przede wszystkim poprzez projekty ogólnopolskie realizowane przez instytucje podległe ministrowi kultury. Drugi ma być realizowany poprzez projekty regionalne i lokalne wybrane w ramach dwóch programów dotacyjnych zarządzanych przez Biuro Programu „Niepodległa”.

 

Cel trzeci ma być wprowadzany poprzez projekty zagraniczne, na które składa się program wydarzeń koordynowany przez Instytut Adama Mickiewicza oraz program dotacyjny. W ramach działań zagranicznych zaplanowano siedem ścieżek tematycznych: Ignacy Jan Paderewski. Ikona niepodległości; Polonia i Polacy za granicą; Polki; Pokolenie Niepodległej; Awangarda; Duchowość Niepodległej oraz Robotnicy.

 

Biuro Programu „Niepodległa” jest na razie na etapie organizacyjnym i planowania – Myślę, że o pierwszych efektach będziemy mogli mówić w połowie roku. Planujemy wtedy zaprezentowanie strony internetowej obchodów. Program Wieloletni „Niepodległa” jest obecnie w konsultacjach, które powinny zakończyć się do końca miesiąca, a w marcu planowane jest przedstawienie Programu na Radzie Ministrów – dodał Kowalski.

 

PAP/lk

Komentarze