Kosmicze technologie w przyziemnej gospodarce i polski satelita w przyjętej przez rząd Polskiej Strategii Kosmicznej - WNET.fm
Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Kosmicze technologie w przyziemnej gospodarce i polski satelita w przyjętej przez rząd Polskiej Strategii Kosmicznej

fot. Unsplash (CC0 Public Domain)

Po pól roku Rada Ministrów przyjęła Polską Strategię Kosmiczną. Mamy nadzieje, że to jest nowy rozdział w historii polskiego sektora kosmicznego – powiedziała Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju.

Jak podkreśliła minister nowy program na mocne umocowanie w realnej gospodarce – Strategia nie jest budowana na piasku. Sektor kosmiczny w Polsce intensywnie rozwiną się od czasu naszego członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej, od kiedy liczna podmiotów gospodarczych działających w tym obszarze wzrosła z 60 do 300 przedsiębiorstw.

Strategia ma dwa elementy, ze strony polityki publicznej to pokazanie jak ważny jest to obszar i chcemy intensyfikować finansową i legislacyjną pomoc publiczną. Chcemy aby branża kosmiczna świadczyła usługi także na potrzeby polskiej administracji. Drugi element to potrzeba transformacji gospodarki w kierunku oraz bardziej innowacyjnej, wejścia w główny nurt czwartej rewolucji przemysłowej, w której branża kosmiczna jest niezwykle istotna – podkreśliła mówiąc o nowej strategii minister Emilewicz.

Wiceminister rozwoju zakreśliła też konkretny cel, przyświecający rządowy w obszarze technologii kosmicznych – Ostateczny celem Strategii do roku 2030 to udział w rynku europejskim technologii technicznych na poziomie trzech procent. Żeby to osiągnąć ten cel, to nie może on się opierać tylko i wyłącznie na programach europejskich ale musi mieć „nogę” krajową w postaci Krajowego Programu Kosmicznego. To cel na przyszły rok.

Strategia zakłada aktywny udział państwa w spieraniu przedsiębiorstw działających na rynku technologii kosmicznych, który jest obarczony znacznym ryzykiem inwestycji – W ramach środków którymi dysponujemy, przygotowujemy dedykowany program badań i rozwoju. Chcemy aby ten program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju były fazą przygotowawczą przed zgłoszeniem projektów do Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Minister Emilewicz prezentując założenia nowej strategii określiła również harmonogram powstania pierwszego polskiego satelity, który mógłby zostać wystrzelony już za ok 8 lat – Do końca marca będzie gotowe studium wykonalności budowy satelity obserwacyjnego do 120 kilogramów. To studium odpowie na pytania kiedy i w jakim systemie będziemy budować polskiego satelitę.

W czasie spotkania minister podkreślił, że jednym z pierwszych zadań do wykonania w ramach Polskiej Strategii Kosmicznej będzie efektywne wykorzystanie dany z obserwacji kosmicznych, które są uaktualnianie do dziesięć minut, a do tej pory nie były w pełni użytkowane – Dzięki informacjom pozyskanym z obserwacji kosmicznych, otrzymywanych z Europejskiej Agencji Kosmicznej, będzie można już w tym roku zwiększyć tempo budowy dróg i autostrad. Dane będą mogły być wykorzystywane również w rolnictwie, w ośrodkach doradztwa rolniczego.

Administracja jest pierwszym biorcą usług które przekazuje sektor kosmicznych, szczególnie z danych dotyczący obserwacji, przez straż pożarną, przez ministerstwo infrastruktury, aby monitorować transport towarów co jest również nie bez zaczernia w zakresie walki z karuzelami VAT-owskimi – podkreśliła Jadwiga Emilewicz.

W czasie spotkania określona została również rola Polskiej Agencji Kosmicznej, która – Zostanie odpowiedzialna za prowadzenie Krajowego Programu Kosmicznego. Skończył się okres inkubacji Polskiej Agencji Kosmicznej, a jej budżet będzie zwiększony w całym.

Wiceminister rozwoju mówiła również o programach, które wesprą kadry dla branży kosmicznej – Jeżeli chcemy rozwijać sektor kosmiczny to musimy rozwijać również kompetencje polskich inżynierów i naukowców. Dlatego Agencja Rozwoju Przemysłu będzie wspierać starze dla doktorantów, którzy będą pracować w przedsiębiorcach. Do tego wejdzie projekt doktoratu wdrożeniowego, gdzie doktorant będzie miał wyższe stypendium doktoranckie równe pensum adiunkta, oraz dwóch promotorów jednego naukowego, a drugiego z firmy zatrudniającej, dla której będzie tworzył swój doktorat.

 

ŁAJ

 

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook