Gabriel Janowski o CETA: Służby zdrowia nie będą w stanie przeciwdziałać chorobom wynikającym z jakości żywności z USA

– Tragedia dzieje się na naszych oczach. Żadne służby zdrowia nie będą w stanie przeciwdziałać narastającym chorobom, które wynikają m.in. z kiepskiej żywności – mówił w Poranku Wnet Gabriel Janowski.

Podczas Poranka Wnet Gabriel Janowski, były minister rolnictwa, podjął temat szkodliwości żywności w kontekście przyjętej przez Parlament Europejski umowy CETA. Dzięki niej ma zostać stworzona strefa wolnego handlu między Unią Europejską a Kanadą. Janowski stwierdził, że żywność, która przybędzie do Wspólnoty wraz z podpisaniem umowy handlowej, stanowi zagrożenie dla zdrowia obywateli Unii.

CETA otwiera szeroko wrota dla ekspansji amerykańskiej w Europie, w szczególności dla produktów rolnych. […] Amerykańskie rolnictwo jest bardzo uprzemysłowione, a właściwie przestało być rolnictwem – związkiem człowieka z naturą. Jest przesycone chemią – podkreślił.

[related id=3201]

Były minister rolnictwa wytłumaczył, dlaczego uprzemysłowione rolnictwo w USA jest zagrożeniem dla zdrowia. Ono bowiem, poprzez priorytetowe traktowanie wolumenu produkcyjnego żywności, nie stosuje płodozmianu. To przekłada się na wyjałowienie gleby, co jest przyczyną stosowania przez amerykańskich farmerów chemikaliów polepszających stan gleby rolnej.

Ponadto gość Radia Wnet podkreślił, że wątpliwej jakości żywność z pól Ameryki Północnej poddawana jest dodatkowo obróbce, podczas której stosuje się m.in. emulgatory oraz barwniki: – Tragedia dzieje się na naszych oczach. Żadne służby zdrowia nie będą w stanie przeciwdziałać narastającym chorobom, które wynikają m.in. z byle jakiej żywności. Gdyby prawdziwie mówiono przyczynach chorób rakowych, to ludzie wyszliby na ulice i powiedzieli dość! tym praktykom. […] Jeśli politycy się nie opamiętają i nie powrócą do rolnictwa jako związku człowieka z naturą, to te wszystkie zagrożenia będą się potęgować. Bo rolnictwo przemysłowe jest wysoce szkodliwe – powiedział w Poranku Wnet Gabriel Janowski, były minister rolnictwa.

 
K.T.

Komentarze