Mateusz Morawiecki: Najważniejszym czynnikiem gospodarczym dla rządu jest wzrost wynagrodzeń Polaków

– Tempo rocznego wzrostu PKB o 3,1 proc. nie do końca nas satysfakcjonuje. Myślę, że jest szansa na osiągnięcie wzrostu w wysokości nawet powyżej 3,5 proc. – mówił wicepremier Morawiecki w TVPInfo.

 

Z wtorkowego flash szacunku GUS wynika, że PKB w IV kwartale 2016 r. wzrósł o 2,7 proc. rok do roku oraz wzrósł o 1,7 proc. kwartał do kwartału wobec skorygowanego wzrostu w III kwartale na poziomie 0,4 proc.

Mateusz Morawiecki wyraził nadzieję, że – w 2017 r. wpływy do budżetu z tytułu uszczelniania VAT będą o ok. 10 mld zł wyższe niż w roku poprzednim – podkreślił wicepremier.

Jak mówił, to odbieranie dochodów zorganizowanej przestępczości. – Mafie VAT-owskie zamieniły dresy na białe kołnierzyki i pławią się w luksusie (…) Działają w różnych branżach – powiedział. Dodał, że chodzi np. o mafię paliwową czy stalową. – Gdy wprowadzamy takie instrumenty, jak odwrócony VAT, przerzucają się na złoto, srebro, drewno mahoniowe, elektronikę użytkową, telefony komórkowe – podkreślił.

Rząd przyjął we wtorek Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jej główny cel to wzrost zamożności Polaków. Zakłada ona m.in., że przeciętny dochód gospodarstw domowych do 2020 r. ma wzrosnąć do 76-80 proc. średniej UE, a do 2030 r. zbliżyć się do poziomu unijnej średniej.

W Strategii dużą wagę rząd przywiązuje też do wzrostu innowacyjności Polski, reindustrializacji, a także zrównoważonego rozwoju kraju, realizowanego z uwzględnieniem interesu mniejszych miast oraz wsi.

Do 2020 r. na realizację wszystkich celów rozwojowych Strategii ma być zaangażowanych ok. 1,5 bln zł po stronie sektora publicznego(krajowego i zagranicznego) oraz ponad 0,6 bln zł w ramach inwestycji prywatnych.

Pytany o przyjętą we wtorek przez rząd Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, powiedział, że jest ona dla polskich rodzin. – To nie jest tylko strategia dla polskich przedsiębiorców – mówił. Poinformował, że priorytetami Strategii są niskie bezrobocie, wysokie wynagrodzenia i bezpieczeństwo miejsc pracy.

Zapytany o źródła finansowania Strategii, Morawiecki wymienił środki unijne, w tym plan Junckera, budżetowe oraz zachęty dla inwestorów prywatnych. Wicepremier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że pieniądze z VAT wspomogą m.in. rozwój, a także programy Rodzina plus, Mieszkanie plus.

 

ŁAJ/PAP

Komentarze