Rękopis znaleziony w Londynie - WNET.fm
Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Rękopis znaleziony w Londynie

O zakupionych na aukcji w Londynie tzw. Godzinkach Jakuba Wardockiego, arcydziele piśmiennictwa odzyskanym dla polskiego dziedzictwa mówił dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski.

Tomasz Makowski opowiadał o woluminie: – powstał we Florencji w 1470 r., zdobiony przez wybitnych artystów, a to jest najlepszy czas malarstwa florenckiego W Polsce znalazł się w XVI w., co ciekawe, w rękach rajcy przemyskiego Jakuba Wargockiego.

 

Dyrektor Biblioteki Narodowej mówił też o stratach, wyrządzonych polskiemu dziedzictwu z rąk Niemców: – Po stłumieniu Powstania Warszawskiego, Niemcy z miotaczami ognia weszli do magazynów na Okólniku, gdzie były zgromadzone najcenniejsze zbiory Biblioteki Narodowej, Biblioteki Uniwersyteckiej i ze znakomitej biblioteki ordynacji Krasińskich – i wszystko to podpalili.

 

Książki nie płoną, lecz ulegają spopieleniu. Do dzisiaj w BN przechowujemy urny z pozostałościami tych książek, niektóre zachowały jeszcze swój kształt. Jest to memento, które pokazujemy wszystkim nowym pracownikom, tym smutniejsze, że prochy z każdym rokiem opadają coraz bardziej. Za 100 – 200 lat, cały ten popiół opadnie – uzupełniał Tomasz Makowski.

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook