Radziejewski: Dotychczasowe rządy Prawa i Sprawiedliwości to rozczarowanie na wszystkich możliwych odcinkach

PiS nie przeprowadziło zapowiadanej „głębokiej reformy” państwa. Władza rozczarowała na wszystkich głównych odcinkach – mówił w Południowej Audycji Wnet redaktor naczelny Nowej Konfederacji.

 

Państwo polskie jest państwem zarazem słabym i nomenklaturowym – na tym odcinku PiS uprawia jedynie twórczą kontynuację. Nie ma żadnego konstruktywnego ruchu w kierunku wzmocnienia władzy wykonawczej czy naprawy legislatywy – kontynuował nasz gość.

 
Bartłomiej Radziejewski mówił o dysfunkcjach obozu władzy – Obecny układ polityczny ze słabą premier i naczelnikiem schowanym w gabinecie na Nowogrodzkiej i z silnymi ministrami, sprawia , że ewentualne wzmocnienie państwa osłabiłoby formację Jarosława Kaczyńskiego, kontrolowaniem której ma już dziś wielkie problemy.

 
Nasz gość wyliczał dalsze porażki zapowiadanej sanacji państwa: – Dzisiaj każdy ambitniejszy projekt wymaga ponadresortowej koordynacji, która w Polsce kuleje na każdym kroku, co widać od energetyki po wymianę dowodów osobistych. Problemem jest również nadmierna autonomia dyrektorów departamentów w ministerstwach, co pozwala im blokować działania samych ministrów i żadnego ruchu w kierunku rozwiązania tego problemu nie widzę.

 
Rozmówca Łukasza Jankowskiego odniósł się również do kwestii pożądanych kierunków polskiej polityki zagranicznej: – Absolutnie uważam, że powinniśmy balansować między Stanami Zjednoczonymi a Chinami – tak robią wszystkie poważne kraje, jak Niemcy, Francja czy Izrael, ale też Japonia, Australii, Korea Południowa. Wizyta chińskiego prezydenta Xi Pinga w Polsce została zmarnowana, ewidentne zamiary inwestycyjne nie spotkały się z oddźwiękiem ze strony naszego rządu.

Komentarze