Wojciech Cejrowski na Drodze Krzyżowej w Jerozolimie Stacja II

Stacja II – Jezus bierze krzyż na ramiona.

Komentarze