Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Polscy przyjaciele Tatarów Krymskich przypomnieli 18 maja w Katowicach 73 rocznicę deportacji całego narodu tatarskiego

Fot. z archiwum P. Hlebowicza

Moskwie zależy na skłócaniu naszych narodów, jątrzeniu, sianiu kłamliwej propagandy. Powinniśmy sami wyjaśnić sprawy historyczne, jakkolwiek trudne by były. Mówić o nich głośno i bez zacietrzewienia.

Piotr Hlebowicz

Organizatorami spotkania byli: Stowarzyszenie Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy, studenci tatarscy z Ukrainy, Stowarzyszenie „Marchołt”, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Katowicach, Autonomiczny Wydział Wschodni Solidarności Walczącej i redakcja „Śląskiego Kuriera WNET”. (…)

Bardzo dużo czasu poświęcono omówieniu relacji polsko-ukraińskich, ukraińsko-tatarskich i polsko-tatarskich w odniesieniu do przeszłości i współcześnie. Pomimo nieznacznej różnicy zdań co do niektórych delikatnych zagadnień (zwłaszcza z czasów II wojny światowej) – uczestnicy spotkania doszli do wspólnego wniosku: Moskwie bardzo zależy na skłócaniu naszych narodów, jątrzeniu, sianiu kłamliwej propagandy. Powinniśmy sami wyjaśnić sprawy historyczne, jakkolwiek trudne by były. Mówić o nich głośno i bez zacietrzewienia.

Należy odrzucać wszelkie skrajne postawy z jednej i drugiej strony oraz szukać spraw łączących, które stanowiłyby punkty wyjścia do budowania jedności. Takim przykładem jest współpraca polsko-ukraińska w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1919–1920 r., kiedy to Polska podpisała traktat o przyjaźni i współpracy z przywódcą Ukraińskiej Republiki Ludowej – Simonem Petlurą.

Konsul Ukrainy wspomniał przy okazji, iż toczą się rozmowy z Radą Miasta Tarnowa o usytuowaniu pomnika Piłsudskiego i Petlury w tym mieście (w Tarnowie przez krótki czas rezydował rząd Ukraiński na uchodźstwie).

Jadwiga Chmielowska przestrzegała przed wojną informacyjną w cyberprzestrzeni i mediach społecznościowych, prowadzoną przez Moskwę i jej V kolumnę w państwach Europejskich – w tym w Polsce.

Piotr Hlebowicz zasugerował, iż w sytuacji, gdy Rosja prowadzi wojnę z Ukrainą i okupuje część jej terytorium (a także ziemie gruzińskie i mołdawskie), Ukraina i inne państwa powinny zbojkotować mistrzostwa świata w piłce nożnej które odbędą się w Rosji w 2018 roku.

Cały artykuł Piotra Hlebowicza pt. „18 maja – rocznica tragedii narodu Tatarów Krymskich” można przeczytać na s. 3 czerwcowego „Śląskiego Kuriera Wnet” nr 36/2017, wnet.webbook.pl.

 


„Kurier Wnet”, „Śląski Kurier Wnet” i „Wielkopolski Kurier Wnet” są dostępne w jednym wydaniu w całej Polsce w kioskach sieci RUCH, Kolporter i Garmond Press oraz w Empikach, a także co sobota na Jarmarkach Wnet w Warszawie przy ul. Emilii Plater 29 (na tyłach hotelu Marriott), w godzinach 9–15.

Wersja elektroniczna „Kuriera Wnet” jest do nabycia pod adresem wnet.webbook.pl. W cenie 4,5 zł otrzymujemy ogólnopolskie wydanie „Kuriera Wnet” wraz z regionalnymi dodatkami, czyli 40 stron dobrego czytania dużego (pod każdym względem) formatu. Tyle samo stron w prenumeracie na www.kurierwnet.pl.

Artykuł Piotra Hlebowicza pt. „18 maja – rocznica tragedii narodu Tatarów Krymskich” na s. 3 czerwcowego „Śląskiego Kuriera Wnet” nr 36/2017, wnet.webbook.pl

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook