Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Order Orła Białego ks. kardynała Mariana Jaworskiego dla Matki Bożej Kalwaryjskiej jako wotum za kapłaństwo i Ojczyznę

Fot. archiwum prywatne

Składając swój dar kardynał modlił się, „ażeby w Ojczyźnie naszej panowało bezpieczeństwo, spokój, zgoda – to wszystko, co możemy otrzymać tylko przez nawrócenie serc i przez dar z nieba”.

Marian Jaworski

Drodzy Bracia i Siostry,

z wielkim wzruszeniem przybywam dzisiaj do Kalwarii, do Matki Bożej, aby sprawować tę Eucharystię w tym samym miejscu, w którym byłem święcony na kapłana, i w tym samym miejscu, w którym Pan Bóg udzielił mi tej wielkiej łaski, że mogłem cały czas służyć Panu Bogu i naszej ojczyźnie. Sanktuarium, moi drodzy, jest miejscem szczególnym. Tutaj ci, którzy przybywają do niego, doświadczają żywej obecności Boga w swoim życiu. To nie jest tylko zwykłe poznanie, to jest doświadczenie Bożej obecności poprzez Świętych, poprzez Matkę Najświętszą, w swoim własnym życiu.

To dlatego do sanktuarium przybywają ciągle na nowo rzesze pielgrzymów, świadomych tego, że tutaj za przyczyną Matki Najświętszej otrzymują wiele łask, dobrodziejstw, a nawet cudów. Wyrazem tego znaczenia, czym to sanktuarium jest w żywym doświadczeniu obecności Boga w życiu człowieka, Boga, który słucha naszych modlitw, jest słowo „tak”, które ludzie składają przy ołtarzu. To ono świadczy o tym, co przeżywają: tu prosiłam, tu zostałam wysłuchana, tu prosiłem i zostałem wysłuchany. Te wota to są żywe dziękczynienia i równocześnie dalsze wzywanie szczególnej opieki Bożej za wstawiennictwem Matki Najświętszej.

I ja przybywam dzisiaj do Kalwarii, i wdzięczny jestem Panu Bogu, że mimo słabości ciała dał mi tę łaskę, że mogę przekazać Matce Najświętszej swoje wotum. Wotum wdzięczności za seminarium, wotum wdzięczności za kapłaństwo i za to, że pozwoliła mi skorzystać z dzisiejszego dnia. To dziękczynienie za wszystkie łaski, które otrzymuję i które otrzymałem, a także za wszystkie dobrodziejstwa i łaski dla tych wszystkich, którzy przychodzą tutaj i otrzymują błogosławieństwo za Jej wstawiennictwem.

Moi drodzy, dziękuję Panu Bogu za tę szczególną łaskę, czym była Kalwaria w moim życiu, za tę wspaniałą decyzję św. pamięci księdza arcybiskupa Baziaka, który dołożył starań, ażebym przez pięć lat po wojnie mógł być razem z ojcami, klerykami ojców bernardynów; za to, że nas przyjęli i za to wszystko, cośmy otrzymali tutaj od Matki Najświętszej. Przychodzę za to dziękować, ale dziękować także za tych wszystkich, którzy dzisiaj przyszli i też sami dziękują za wszystkie dobra, jakie od Niej otrzymali.

Jest jeszcze jedna intencja: to wotum jest nie tylko dziękczynieniem za wszystko, co otrzymałem, co otrzymała nasza archidiecezja, za wstawiennictwo Pani Kalwaryjskiej, ale jest także wstawiennictwem za naszą Ojczyznę na czele z Panem Prezydentem Andrzejem Dudą, najwyższymi władzami państwowymi i wszystkimi, którzy służą dobru wspólnemu.

W czasie I wojny światowej, w bardzo trudnym okresie św. Józef Bilczewski zwracał się do swoich wiernych z wezwaniem i zapytaniem: czyśmy się dosyć modlili? Moi drodzy, ja przychodzę tutaj także dlatego, ażeby Matce Bożej w duchu św. Józefa Bilczewskiego zawierzyć losy naszej Ojczyzny, ażeby w Ojczyźnie naszej panowało bezpieczeństwo, spokój, zgoda – to wszystko, co możemy otrzymać tylko przez nawrócenie serc i przez dar z nieba.

Kościół Święty wzywa nas bardzo często w modlitwach liturgicznych do tego, abyśmy się modlili za tych, którzy rządzą państwem, ażeby rządzili dla sprawiedliwości i pokoju. To wotum, które dzisiaj składam Matce Najświętszej, niech będzie tak samo ustawicznym wołaniem do Tej, która jest Królową całej Polski, która tyle razy okazała nam swoją łaskę i wstawiennictwo, żeby dalej nas prowadziła. Wszystkich Was zawierzam opiece Matki Najświętszej. Niech tutaj także z nas stanie się wotum dla Pani Kalwaryjskiej. Amen.

Cały artykuł pt. „Order Orła Białego od ks. kardynała Mariana Jaworskiego dla Matki Bożej Kalwaryjskiej” można przeczytać na s. 2 czerwcowego „Wielkopolskiego Kuriera Wnet” nr 36/2017, wnet.webbook.pl.

 


„Kurier Wnet”, „Śląski Kurier Wnet” i „Wielkopolski Kurier Wnet” są dostępne w jednym wydaniu w całej Polsce w kioskach sieci RUCH, Kolporter i Garmond Press oraz w Empikach, a także co sobota na Jarmarkach Wnet w Warszawie przy ul. Emilii Plater 29 (na tyłach hotelu Marriott), w godzinach 9–15.

Wersja elektroniczna „Kuriera Wnet” jest do nabycia pod adresem wnet.webbook.pl. W cenie 4,5 zł otrzymujemy ogólnopolskie wydanie „Kuriera Wnet” wraz z regionalnymi dodatkami, czyli 40 stron dobrego czytania dużego (pod każdym względem) formatu. Tyle samo stron w prenumeracie na www.kurierwnet.pl.

Artykuł pt. „Order Orła Białego od ks. kardynała Mariana Jaworskiego dla Matki Bożej Kalwaryjskiej” na s. 2 czerwcowego „Kuriera Wnet” nr 36/2017, wnet.webbook.pl

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook